Category Archive Proc my

Certifikace NDT

Certifikace dle standardu ISO 9712 / ISO 20807 – TUV Nord. Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Vyhodnocení výsledků dle certifikace s několikaletou praxí v oboru.

Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT.

.

.

.

Výškové práce

Mezinárodní certifikát IRATA pro výškové práce a lanové přístupy. Dodržování standardů a bezpečnosti práce ve výškách je samozřejmostí.

  • BOZP pro zaměstnance
  • BOZP ve stavebnictví
  • Ochrana životního prostředí
  • PO pro zaměstnance
  • Školení řidičů
  • Práce ve výškách
  • První pomoc

Pojištění škod

V případě škody jsme řádně pojištěni.
 
Všichni naši pracovníci mají pojištění hmotné odpovědnosti na minimální částku milion Kč.
Česká pojišťovna – Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

 

 

 

 

 

Profesionální vybavení pro práci

Pro práci používáme výhradně certifikované vybavení pro práci ve výškách, a stromolezecké vybavení.