Defektoskopie

Poskytujeme služby nedestruktivního testování materiálu (NDT) vizuální, kapilární, magnetickou práškovou a ultrazvukovou metodou. Pro přístupy používáme techniky lanového přístupu a klasické přístupy do výšek, plošiny, lešení apod. Působíme převážně v Západočeském a Středočeském kraji.

UT - zkoušení ultrazvukem

Zjišťování přítomnosti vnitřních vad materiálu i ve velké hloubce pod povrchem akustickým ultrazvukovým vlněním.

MT - zkoušení magnetické

Nejpoužívanější povrchová nedestruktivní metoda magnetickou práškovou metodou.

PT - zkoušení kapilární

Kapilární penetrační zkouška ke zjišťování povrchových vad.

VT - zkoušení vizuální

Základní a nejstarší nedestruktivní metoda pro zjišťování povrchových vad výrobků, svarů, součástí.

Certifikace NDT

Certifikace dle standardu ISO 9712 / ISO 20807 - TUV Nord. Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT. Vyhodnocení

Výškové práce

Mezinárodní certifikát IRATA pro výškové práce a lanové přístupy. Dodržování standardů a bezpečnosti práce ve výškách je samoz